RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.


ROHDE Katarzyna Rohde na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje że:

1. Administratorem danych osobowych jest ROHDE Katarzyna Rohde z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obrzeżnej 5a/30, 02-691 Warszaw, NIP: 5542367082, Regon: 142118214 zwany Projektantem.

2. Projektant przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do podpisania i realizacji umowy, do celów statystycznych, archiwalnych i ewentualnej windykacji.

3. Projektant będzie przetwarzać Państwa dane osobowe: dane do wystawienia faktury, imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, numer dowodu lub/i numer PESEL, adres obiektu projektowanego wnętrza, adres do korespondencji. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji umowy.
4. Państwa dane zostaną ujawnione przez ROHDE Katarzyna Rohde następującym odbiorcom: współpracownicy ROHDE Katarzyna Rohde, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów, dostawcy towarów i wykonawcy usług aranżacji wnętrz dot. niniejszej umowy. Podmioty te zobowiązały się do przetwarzania tych danych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych.

5. ROHDE Katarzyna Rohde ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostępny pod e-mail: kasia@homeandstyle.pl.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta przez Zamawiającego w każdym czasie poprzez stosowne oświadczenie wysłane listownie lub na e-mail: kasia@homeandstyle.pl.

7. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Copyright © 2009-2024 HOME & STYLE Katarzyna Rohde