RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.


HOME & STYLE Katarzyna Rohde na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HOME & STYLE Katarzyna Rohde z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obrzeżnej 5a/30, 02-691 Warszaw, NIP: 5542367082, Regon: 142118214 zwany Projektantem.

2. Projektant przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do podpisania i realizacji umowy, do celów statystycznych, archiwalnych i ewentualnej windykacji.

3. Projektant przetwarza i będzie przetwarzać następujące dane osobowe: dane do wystawienia faktury, imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Zamawiającego, numer telefonu, e-mail, numer dowodu, numer PESEL, adres obiektu projektowanego wnętrza. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji usług będących przedmiotem umowy.

4. Posiadane przez Projektanta dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Zamawiającego lub od osób upoważnionych).

5. Państwa dane zostaną ujawnione przez HOME & STYLE Katarzyna Rohde następującym odbiorcom: współpracownicy HOME & STYLE Katarzyna Rohde, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów, dostawcy towarów i wykonawcy usług aranżacji wnętrz dot. niniejszej umowy. Podmioty te zobowiązały się do przetwarzania tych danych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych.

6. HOME & STYLE Katarzyna Rohde ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostępny pod numerem 501442255 oraz e-mail: kasia@homeandstyle.pl.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta przez Zamawiającego w każdym czasie poprzez stosowne oświadczenie wysłane listownie lub na e-mail: kasia@homeandstyle.pl.

8. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Copyright © 2009-2021 HOME & STYLE Katarzyna Rohde